Kwestionariusz uczestnika Praktyki Rozwojowej Trener

1) Uzupełnij dane

 


 

2) Jak oceniasz w skali 1-10 własną: 


 

3) Zaznacz właściwe:

a) o praktyce dowiedziałem/łam się od:

b) miejscem gdzie chciałbym/chciałabym realizować zajęcia jest:

c) jestem:

c) moja mocna strona to: